Preventivní prohlídky

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé.

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

Obsahem preventivní prohlídky je

a)   Doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze , diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuku a nádorových onemocnění a výskyt závislostí.

b)  Kontrola očkování proti tetanu

c)   Kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výško-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu. Součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence  a  zhodnocení onkologických rizik.

d)  Vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech

e)   Laboratorní vyšetření, jehož obsahem je orientační vyšetření moče při každé prohlídce, vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30,40,50 a 60 letech věku. Vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech.

f)    Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku. Od 55 let je možno nahradit doporučením k provedení kolposkopie jednou za 10 let.

g)  U žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření.

Na preventivní prohlídky se prosím objednávejte.