O nás

Medicína nás baví, medicína nás živí,   aneb chováme se k Vám tak,   jak bychom chtěly,  aby se zdravotníci chovali k nám,   kdybychom byly pacienty.

Jmenuji se  MUDr. Světluše Neumannová.   Studovala jsem na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze.  Promovala jsem v roce 1984 s červeným diplomem.  Již po promoci jsem se rozhodla pro dráhu praktické lékařky  nebo jak se dříve říkalo obvodní  lékařky.   Přípravu jsem absolvovala na klinikách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a v  ambulancích specialistů  tehdejšího OÚNZ Praha 5.  Atestační zkoušku ze Všeobecného lékařství jsem složila v roce 1989.

Poté  jsem pracovala jako zástup v ordinacích obvodních lékařů na Praze 5 a po otevření zdravotního střediska na sídlišti Velká Ohrada jsem v roce 1993 nastoupila do současné ordinace,   nejprve  jako zaměstnanec a od roku 1995 jako lékařka  provozující  soukromou  praxi.

Vždy mne zajímal pacient v širších souvislostech,  takže kromě fyzického problému se snažím řešit i jeho problémy psychické.  Ve své  praxi používám kognitivně behaviorální terapii jako nástroj řešení různých typů neuróz a lehčích typů depresí.  Rovněž se starám jako praktická  lékařka  o anglicky hovořící pacienty.

Jsem členkou  České lékařské komory,  Sdružení praktických lékařů a  Společnosti všeobecného lékařství Jana Evangelisty Purkyně.  V rámci těchto společností navštěvuji odborné semináře,  samozřejmostí je i individuální nepřetržité studium.

Jsem vdaná,  můj manžel pracuje v oboru informačních technologií.  Máme  dospělého syna a dceru a 4 vnuky + 3 vnučky.  K mým zájmům patří moje rodina, práce a sport.