Provoz Ordinace

V důsledku epidemie Covid 19 naše ordinace přešla do nového způsobu organizace práce. Cílem je, aby se pacienti v naší čekárně potkávali co nejméně s ostatními pacienty a možnost nákazy Covid 19 se minimalizovala. Celá ordinační doba tím pádem funguje pouze pro předem objednané pacienty. To jim přináší i další benefit a to, že čekací doba na vyšetření u lékaře  se zkrátila na několik minut.

Tato zásadní změna klade na náš pracovní tým velké nároky a to organizační i časové.  Abychom vše zvládly, tak jste si mnozí všimli, že Vám telefonujeme i mimo ordinační hodiny, někdy i hluboko po jejich skončení.

Další změnou od nástupu epidemie Covid 19 je to, že po prvním  kontaktu s recepcí  pro zdravotní obtíže telefonicky nebo e-mailem,  Vám nejprve zpět  telefonuje  zdravotní sestřička Hanka. Je to za účelem zjištění bližších informací o Vašem zdravotním stavu. Po té proběhne společná porada s MUDr. Neumannovou, která rozhodne o dalším postupu. Týká se to např. rychlosti objednání pacienta. Ten  může být vyzván, aby se dostavil  okamžitě, tentýž  den nebo následující dny  v určitý čas. Dále lékař rozhoduje o tom, jak rizikový je pacient s ohledem na onemocnění Covid 19 a v případě potřeby mu před vstupem do naší ordinace vystavuje elektronickou žádanku na vyšetření PCR Covid 19.

Vystavování e-receptů se plně osvědčilo, přínosem je i to, že výdej receptů v lékárně proběhne i pouze po předložení občasného průkazu.  Pacienti, kteří  jsou dlouhodobě v naší ordinaci léčeni pro konkrétní onemocnění si mohou o vystavení e-receptu zažádat telefonicky nebo e-mailem přes recepci. MUDr.Neumannová jim následně eRecepty pošle. O vystavení eReceptu tedy nerozhoduje paní recepční, ta pro lékaře pouze přijímá informace.  E-recepty na léky, které Vám předepisuje lékař specialista by měly být vystavovány v jeho ordinaci.