Provoz Ordinace

V roce 2020 v důsledku epidemie Covid-19 přešla naše ordinace do nového způsobu organizace práce, který se nám osvědčuje i nadále. Cílem je, aby se pacienti v naší čekárně potkávali co nejméně s ostatními nemocnými a tím pádem se snížila možnost nákazy chřipkou, Covidem a ostatními nemocemi, které se přenášejí vzdušnou cestou.

Celá ordinační doba tím pádem funguje pouze pro předem objednané pacienty. To jim přináší i další benefit a to, že čekací doba na vyšetření u lékaře  se podstatně zkrátila ve srovnání s obdobím před rokem 2020.

Tato zásadní změna klade na náš pracovní tým velké nároky a to organizační i časové.  Abychom vše zvládly, tak jste si mnozí všimli, že Vám telefonujeme i mimo ordinační hodiny, někdy i hluboko po jejich skončení.

Vystavování e-receptů se plně osvědčilo, přínosem je i to, že výdej receptů v lékárně proběhne i pouze po předložení občanského průkazu.  Pacienti, kteří  jsou dlouhodobě v naší ordinaci léčeni pro konkrétní onemocnění si mohou o vystavení e-receptu zažádat telefonicky nebo e-mailem přes recepci. MUDr.Neumannová jim následně eRecepty pošle. O vystavení eReceptu tedy nerozhoduje paní recepční, ta pro lékaře pouze přijímá informace. 

E-recepty na léky, které Vám předepisuje lékař specialista by měly být vystavovány v jeho ordinaci.

MUDr.Neumannová