Vybavení ordinace

Odběry krve provádíme pro registrované pacienty u vyšetření, které indikovala MUDr. Neumannová

EKG

Tlakový Holter

Přístroj Quickread Go

CRP – vyšetření z kapky krve k rozlišení bakteriální a virové infekce, informace k zahájení léčby antibiotiky

Streptest –  výtěr z krku pro určení Streptokové infekce v dutině ústní

FOB – test na skryté krvácení ve stolici

Glukometr

Přístroj na měření saturace krve kyslíkem