Balíček ročních služeb

Od roku 2010 funguje v naší ordinaci nadstandardní služba Balíček ročních služeb (BRS). Jejím obsahem je přímá e-mailová komunikace s MUDr. Neumannovou za účelem konzultace zdravotního stavu. Služba funguje i mimo ordinační hodiny 365 dní v roce.

Pro BRS jsou dále vyčleněny i 2 ordinační hodiny denně mimo běžné ordinační hodiny pro případ, že by časová kapacita v ordinace ten den byla vyčerpána.

Momentálně je kapacita BRS naplněna, takže podpis smlouvy pro nové zájemce je zastaven.